Rezervasyon Yap 1

YOUR INTERNATIONAL HOME

KONFOR

EĞLENCE

HUZUR

Rezervasyon Yap 1

 

ASKA Lara Resort & SPA’da olarak Çevre Yönetim Sistemi kurmaktaki en büyük hedefimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma yolunda bir adım atmaktı. Hedefimize ulaşmak amacıyla;

·         Faaliyetlerimizi uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uyarak çevrenin korunmasına katkı sağlamayı,

·         Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,

·         Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla atıkların ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlamayı,

·         Gürültü seviyesinin sınır değerlerin içinde tutulması ve ya ses yalıtımı yapılarak gürültü kirliliğinin önlemeyi,

·         Emisyon değerlerinin yasal mevzuatlarda belirlendiği değerlerde tutmayı,

·         Çalışanlarımızda çevre bilincinin artması amacıyla eğitimler düzenleyerek farkındalığı artırmayı

·         Faaliyetlerimizi nitel ve nicel olarak kontrol etmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi,

·         Çevreye olan duyarlılığın tüm paydaşlarımızda artması amacıyla farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte çeşitli projeler yürütmeyi (Mavi Bayrak, Green Key Ödülü, Greening Hotels vb.)

·         Tüm paydaşlarımızı çevre uygulamalarımıza dahil ederek farkındalığı artırmayı ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı taahhüt ederiz.

 

Yayın Tarihi:07.06.2019

Revizyon numarası: 03

 

Ayhan GÖKSEL 

Genel Müdür