1

1
MILIEUBELEID
 
 
Het primaire doel van ASKA Lara Resort & SPA bij het opzetten van een milieubeheersysteem was een stap te zetten in de richting van het verlaten van een bewoonbare omgeving voor de volgende generaties. Om dit doel te bereiken, hebben we ons gecommitteerd aan;
Onze activiteiten uitvoeren in overeenstemming met internationale normen en wettelijke wetgeving om bij te dragen aan milieubescherming,
 
Efficiënt gebruik maken van energie en natuurlijke hulpbronnen bij het uitvoeren van onze activiteiten,
 
Afval sorteren om bij te dragen aan recycling om milieuvervuiling te voorkomen,
 
Voorkomen van geluidsoverlast door het geluidsniveau binnen de grenswaarden te houden of geluidsisolatie te maken,
 
Emissiewaarden binnen de limieten houden die door de wetgeving zijn vastgelegd,
 
Organiseren van trainingssessies om het milieubewustzijn van onze werknemers te vergroten,
 
De kwaliteit en kwantiteit van onze activiteiten beheersen en het systeem continu verbeteren,
 
Het uitvoeren van verschillende projecten (Blue Flag, Green Key Award, Greening Hotels etc.) samen met verschillende organisaties en instellingen om de milieugevoeligheid van onze stakeholders te vergroten,
 
Vergroting van het bewustzijn door alle belanghebbenden bij onze milieutoepassingen te betrekken en aan de verwachtingen van onze belanghebbenden te voldoen.
 
 
 
Datum van uitgifte: 07.06.2019
 
Revisienummer: 03
 
 
 
AYHAN GÖKSEL
 
HOTEL MANAGER